سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گنجشک خانه دارد

پرستو خانه دارد

ماهی هم خانه دارد ، دریا خانه اوست

بعضی ها ماهی را از دریا می گیرند و توی ظرف شیشه ای ، توی آب می اندازنش . ماهی خودش را به دیواره های ظرف می زند و می خواهد مثل گذشته ، مثل زمانی که در دریا بود به همه جا سربزند و دوستانش را ببینید و با آنها بازی کند .

او آزادی را دوست دارد ولی ...

کودک فلسطینی هم مثل ماهی توی تنگ آب اسیر شده ، از خانه و کاشانه اش جدا شده و توی اردوگاههای لبنانی و سوری به دور خود می چرخد و به دنبال راه فراری است تا خود را به خانه اش برساند ولی اسرائیلی ها به او اجازه نمی دهند به خانه اش برگردد .

خانه !؟ .... خانه ای نمانده ، بولدوزرهای اسرائیلی خانه اش را ویران کرده اند و بر خرابه اش آپارتمان ساخته اند تا صهیونیستها در آن زندگی کنند . این بولدوزرها را آمریکا به اسرائیل هدیه داده است !!

کودک فلسطینی دیشب خواب پدربزرگش را دیده بود که در حیاط خانه شان کنار حوض آب درختی کاشته بود و آبیاریش می کرد .

پیرمرد خوشحال بود !! چرا؟ چون نوه کوچولویش تازه متولد شده بود و این درخت را برای او کاشته بود .

بابابزرگ زیر لب زمزمه می کرد و می گفت : کودکم روزی بزرگ می شوی و زیر این درخت بازی می کنی و از میوه هاش می خوری و برشاخه هاش طناب تاب بازی می بندی ...

کودک فلسطینی از خواب پرید و در روشنایی ماه اطراف خود را نگریست و به دنبال درختی بود که پدربزرگش در حیاط خانه شان کاشته بود . آخه بچه ها زودباورند نمی دانست هرآنچه دیده خوابی بیش نیست، اما نه خانه ای بود نه درختی و نه میوه و تابی ولی طناب چادر در دستان کودک فلسطینی بود همانکه نشانه اسارتش بود .

کودک فلسطینی آهی کشید و سر در گریبان کرد و قطرات اشک بود که برگونه های کوچکش سرازیر بود ...

کودک فلسطینی خانه اش را فلسطین را فقط در فیلمها دیده بود و تصویری مبهم از آنچه مادربزرگش برایش تعریف کرده بود در ذهن کوچکش ساخته بود .

آری گنجشک خانه دارد ، پرستو خانه دارد ، ماهی هم خانه دارد ...

ولی کودک فلسطینی خانه ندارد!!!


نوشته شده در  پنج شنبه 89/6/11ساعت  10:15 عصر  توسط علی کریمی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
موضع گیری های شاذ آقای مطهری(نامه به فرمانده سپاه)
پیامی آورده اند - شهدای غواص چه می گویند؟
کمپین من یمنی هستم
[عناوین آرشیوشده]